Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

ปราสาทนอยชวานสไตน์

ปราสาทนอยชวานสไตน์

Share

การเดินทางไปเที่ยวปราสาทนอยชวานสไตน์ ทุกคนที่มามิวนิคมักจะจัดให้ 1 วันเต็ม เดินทางไปเที่ยวปราสาทนอยชวานสไตน์ เพราะถ้าไม่มาก็เท่ากับไม่ถึงประเทศเยอรมัน แต่การเดินทางไปปราสาทแห่งนี้สามารถไปได้หลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่ มักจะแนะนำให้ไปด้วยตนเองทางรถไฟ ลงที่เมืองฟุสเซน แล้วจึงต่อรถประจำทางไปยังทางขึ้นเขาปราสาทนอยชวานไตน์ที่หมู่บ้าน Hohenschwangau แต่การเดินทางด้วยวิธีนี้ก็มีข้อเสีย คือ ขบวนรถไฟ มีทั้งวิ่งตรง หรือบางขบวนต้องแวะต่อระหว่างทาง ทำให้เสียเวลา เมื่อเดินทางมาถึงสถานีรถไฟฟุสเซน จะต้องนั่งรถประจำทางอีกต่อ เพื่อไปหมู่บ้าน Hohenschwangau ที่เป็นจุดเริ่มต้นขึ้นปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งหากในช่วงดังกล่าวมีคนมาเป็นจำนวนมากก็อาจเกิดการแย่งที่นั่ง หรือคนล้นต้องรอคันถัดไป หากเดินทางด้วยตั๋วรถไฟ Bayern ticket ราคาประหยัดจริง แต่ในวันธรรมดาต้องออกหลัง 9.00 น. ทำให้ไปถึงช้า และต้องรีบเร่งทำเวลาเพื่อกลับมาให้ทันเที่ยวรถไฟขากลับเข้ามิวนิค ทั้งนี้่ขอแนะนำให้ซื้อ Day Trip The Royal Castles…

Share
Positive SSL