Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

ประกันเดินทาง กลุ่ม

ประกันเดินทางกลุ่มต่างประเทศ

Share

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัว  อย่าลืมทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศราคาประหยัด สำหรับผู้เดินทาง 10 คนเป็นต้นไป มี 2 แบบ คือ Schengen and Worldwide และ Asia Pacific รู้จักประกันเดินทางต่างประเทศแบบกลุ่ม เรามีประกันภัยการเดินทางที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ไปพร้อมกันในราคาประหยัด กับแผน Allianz Travel Oasis Group ที่ให้วงเงินคุ้มครอง นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศแล้ว ยังคุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าล่าช้า และสิ่งของสูญหายด้วย (รับอายุผู้เดินทางตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 80 ปี)   ความคุ้มครองของประกันการเดินทางต่างแดน Group      …

Share
Positive SSL