Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

ประกันเดินทาง กลุ่ม

ประกันเดินทางแบบกลุ่ม

Share

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัว  อย่าลืมทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศราคาประหยัด สำหรับผู้เดินทาง 10 คนเป็นต้นไป รู้จักประกันแบบกลุ่ม เรามีประกันภัยการเดินทางที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ไปพร้อมกันในราคาประหยัด กับแผน AGA Allianz Group ที่ให้วงเงินคุ้มครอง นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศแล้ว ยังคุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าล่าช้า และสิ่งของสูญหายด้วย (รับอายุผู้เดินทางตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 80 ปี) ปรับปรุงใหม่ ดีกว่าเดิม ความคุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้า เริ่มต้นที่ทุก 6 ชั่วโมงเต็มเท่านั้น    ความคุ้มครองของประกันการเดินทางต่างแดน Group          การสูญเสียชีวิต/อุบัติเหตุไม่เกิน 1 ล้านบาท (กรณีอายุต่ำกว่า…

Share
Positive SSL