Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Share

แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้

 

แต่ก่อนที่จะรู้แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ใครๆก็กำลังให้ความสนใจ เราไปรู้จักกับนิยามของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกันก่อนดีกว่า

นิยามการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) : เป็นแนวคิดที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  โดยพยายามสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็พยายามลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยวไปด้วย

 

แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

เมื่อรู้นิยามของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้ว ก็ไปทำความรู้จักกับแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้กันเถอะ  ขอบอกไว้ก่อนว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางจากมุมมองของผู้ประกอบการที่พักในเครือ Hostelling International นะ

 

 

Hostelling International ได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายให้ที่พักโฮสเทลในเครือข่ายทั่วโลกส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ศึกษาโครงการอื่นๆ ของเครือข่าย Hostelling International ที่นี่  https://www.hihostels.com/pages/535

Share
Positive SSL