Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

ประกันสุขภาพศึกษาต่อต่างประเทศ

Share

ซื้อประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ

 

วันนี้ นักเรียน นักศึกษา สามารถทำประกันสุขภาพเพื่อสร้างความอุ่นใจในระหว่างการศึกษาต่อในต่างประเทศ ของอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์(ในเครือ Allianz)บริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง จากทวีปยุโรปหรือจะเลือกบริษัท MSIG ชั้นนำจากญี่ปุ่น  ทั้งนี้แบบประกันของทั้ง 2 บริษัทยังได้รับการยอบรับจากสถานทูตต่างๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen) — (กรุณาตรวจสอบกับสถานทูตก่อน ถึงเอกสารประกันที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน เนื่องจากอาจมีการกำหนดให้ซื้อจากบริษัทของประเทศนั้น)

กรณีเดินทางไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย กรุณาเลือกซื้อที่ลิ้งด้านล่าง

https://www.tyha.org/student-insurance-australia

ทำไมถึงทำประกันสุขภาพต่างประเทศกับเรา

ชำระค่าประกันภัยการเดินทางเรียนต่อต่างประเทศ โดยผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินธนาคาร
ได้รับแบบ ประกันการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ ทางอีเมลทันที หรือภายใน 1 วันทำการ จึงสามารถ Print แบบประกันที่บ้านท่านเพื่อนำไปยื่นวีซ่าได้ทันที
มีให้เลือก 2 บริษัท ทั้ง Allianz และ MSIG
เป็นแบบประกันเรียนต่อต่างประเทศ ที่สถานทูตต่างๆ ให้การรับรอง
ได้รับความคุ้มครองจริงภายใต้วงเงินคุ้มครองที่สูง !ราคาเหมาะสม
แจ้งเงื่อนไข วิธีการและรูปแบบของประกันภัยศึกษาต่อต่างประเทศทุกด้าน ทำให้ท่านมีข้อมูลครบทุกด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกัน
ท่านมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนไทย อันเป็นภารกิจหลักของสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย

คลิกเพื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยว

 

เงื่อนไขประกันสุขภาพสำหรับผู้ศึกษาต่อต่างประเทศ

  • นักเรียน นักศึกษา ทำการลงทะเบียนเข้าศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศไทย ซึ่งสถาบันดังกล่าวได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของประเทศนั้น
  • AGA อายุระหว่าง 14 – 49 ปี  / MSIG อายุระหว่าง  15 – 50 ปี
  • มี 3 แผนให้เลือกตามความต้องการของผู้ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ
  • ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ
  • คุ้มครองชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุในการเดินทาง
  • มีระยะเวลาให้เลือกหลายช่วงเวลา ตามความต้องการของผู้เรียน
  • ผู้ขอเอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ (สำหรับ MSIG)

 

ประกันสุขภาพเรียนต่างประเทศ

# ประกันสุขภาพและการเดินทาง สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาต่อต่างประเทศ #

AGA Student Advanced / MSIG Student 1AGA Student Intermediate / MSIG Student 2AGA Student Basic/ MSIG Student 3
1.ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ5.5 ล้านบาท 2 .5 ล้านบาท 2 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีที่เดินทางกลับเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 90 วัน ) เฉพาะแผนแบบ 1ปีขึ้นไป2 แสนบาท2 แสนบาท2 แสนบาท
2.การสูญเสียค่าเล่าเรียนAGA 3 แสนบาท /    MSIG 3.5 แสนบาทAGA 2.5 แสนบาท/ MSIG 3 แสนบาท2 แสนบาท
3.การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย3.5 แสนบาท3 แสนบาท2 แสนบาท
4.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ3 ล้านบาท2 ล้านบาท1.5 ล้านบาท
5.การช่วยเหลือฉุกเฉิกทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ5.5 ล้านบาท4 ล้านบาท3 ล้านบาท
6.การส่งศพกลับประเทศไทย
8.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก1 ล้านบาท1ล้านบาท1 ล้านบาท
7.การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว กรณี AGA1 แสนบาท6 หมื่นบาท4หมื่นบาท
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย2.5 หมื่นบาท2.5 หมื่นบาท2.5 หมื่นบาท
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / ต่อคู่ / ต่อชุด5 พันบาท5 พันบาท5 พันบาท
7.การสูญเสีย/เสียหายกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัวระหว่างใช้บริการผู้ขนส่งสาธารณะ (กรณี MSIG)1 แสนบาท6 หมื่นบาท4 หมื่นบาท
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น1 หมื่นบาท8 พันบาท5 พันบาท
9.ความล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายทุกๆ 8 ชั่วโมง 2 พันบาท (มีเฉพาะ MSIG)1 หมื่นบาท1 หมื่นบาทไม่คุ้มครอง
10.การพลาดการต่อเที่ยวบิน จ่ายทุกๆ 8 ชั่วโมง 2 พันบาท (มีเฉพาะ MSIG)1 หมื่นบาท1 หมื่นบาท
11.ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา (มีเฉพาะMSIG)1 แสนบาท1 แสนบาท1 แสนบาท
ราคาเป็นบาทAGAMSIGAGAMSIGAGAMSIG
ไม่เกิน 3 เดือน 12,31912,2006,1296,0004,7894,700
ไม่เกิน 4 เดือน14,96914,8007,4397,3005,8095,700
ไม่เกิน 5 เดือน18,11918,0009,0098,9007,0296,900
ไม่เกิน 6 เดือน19,99919,9509,9999,9507,4997,450
ไม่เกิน 7 เดือน23,39923,35011,59911,5508,7998,750
ไม่เกิน 8 เดือน26,79926,75013,09913,0509,9999,950
ไม่เกิน 9 เดือน30,19930,15014,69914,65011,29911,250
ไม่เกิน 10 เดือน33,49933,45016,29916,25012,59912,550
ไม่เกิน 11 เดือน36,89936,85018,19918,15013,79913,750
ไม่เกิน 12 เดือน39,99939,90019,99919,90014,99914,900
ไม่เกิน 13 เดือน43,39943,30021,69921,60016,19916,100
ไม่เกิน 14 เดือน46,79946,70023,39923,30017,49917,400
ไม่เกิน 15 เดือน50,19950,10025,09925,00018,69918,600
ไม่เกิน 16 เดือน53,59953,50026,79926,70019,99919,900
ไม่เกิน 17 เดือน56,79956,70028,39928,30021,19921,100
ไม่เกิน 18 เดือน59,99959,85029,99929,85022,49922,350
ไม่เกิน 19 เดือน63,39963,30031,69931,60023,69923,600
ไม่เกิน 20 เดือน66,79966,70033,39933,30024,99924,900
ไม่เกิน 21 เดือน70,19970,10035,09935,00026,19926,100
ไม่เกิน 22 เดือน73,59973,50036,79936,70027,49927,400
ไม่เกิน 23 เดือน76,79976,70038,39938,30028,69928,600
ไม่เกิน 24 เดือน79,99979,80039,99939,80029,99929,800

ดูสรุปเปรียบเทียบเงื่อนไขความคุ้มครองของแบบประกันอย่างย่อของ Allianz Global Assistance

Download เงื่อนไขและความคุ้มครองสำหรับประกันเรียนต่อต่างประเทศได้ที่นี่

Allianz Global Assistance (Mondial Assistance)

MSIG

 

วิธีการทำประกันการเดินทางเรียนต่อต่างประเทศ


– ควรตรวจสอบกับสถานทูตก่อน ในกรณีใช้ประกันนี้ เพื่อยื่นวีซ่านักเรียนว่าตรงตามที่สถานทูตกำหนดหรือไม่ เนื่องจากบางสถานทูตมีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไป

1.ประกันศึกษาต่อต่างประเทศระบบบัตรเครดิตออนไลน์

นักเรียน นักศึกษา สามารถทำประกันได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง โดยกดผ่าน Link ข้างล่างเพื่อซื้อประกันโดยตรง ทำได้ทั้งบริษัท Allianz และ MSIG


https://aga24h.allianz-assistance.co.th/online/regis.php?AgeCode=BKK06H007&slang=th

 

— ต่อโปรถึง 31 ธันวาคม 2562 —

เบี้ยตั้งแต่ 4,700 บาทต่อท่าน รับบัตรสตาร์บัคส์ 400 บาท

เบี้ยตั้งแต่ 10,000 บาทต่อท่าน รับบัตรสตาร์บัคส์ 700 บาท

เบี้ยตั้งแต่ 15,000 บาทต่อท่าน รับบัตรสตาร์บัคส์ 1,200 บาท

  • ซื้อผ่านบัตรเครดิต จัดส่งในรูปแบบ Starbucks E-coupon ผ่านทางโทรศัพท์มือถือภายใน 15 วัน

 

2.นักเรียน นักศึกษา ทำประกันศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยตนเอง/ โอนเงิน (ทำได้เฉพาะบริษัท Allianz )

หรือ สามารถสมัครแทนท่านอื่นได้ ที่สำนักงานสมาคมฯ ที่เทเวศร์ หากท่านรอรับเอกสารแบบฟอร์ม  ระยะเวลารอประมาณ15 – 20 นาที แต่ทั้งนี้ท่านสามารถรอรับได้ทางอีเมล์ที่บ้านท่าน ส่วนเอกสารแนบสามารถรับได้ทันที  สนใจ Download แบบฟอร์มนี้ พร้อมระบุเพิ่มชื่อสถาบันการศึกษาในต่างประเทศด้วย ในกรณีที่ต้องการโอนเงิน เนื่องจากไม่สะดวกมาติดต่อที่สำนักงาน ก็สามารถดำเนินการได้ตามแบบเดียวกับประกันเดินทางทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครสมาชิก Youth Hostel Card

02 – 628 -7413 ถึง 4 / 02-106-4997

สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย (เลขที่จดทะเบียน จ.707)

25 / 2 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 น. เสาร์ 9.00 – 12.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

Share
Positive SSL