Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

ประกันสุขภาพนักเรียนสำหรับศึกษาต่อออสเตรเลีย

Share

นักเรียน นักศึกษา เรียนต่อออสเตรเลีย ซื้อประกันกับเราผ่านทางบัตรเครดิตได้เลย

Overseas Student Health Cover (OSHC)

 

วันนี้นักเรียน นักศึกษา ทำประกันสุขภาพในระหว่างการศึกษาต่อในออสเตรเลียได้สะดวกกับประกันของ อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์(ในเครือ Allianz) ทั้งนี้ประกันของบริษัทยังได้รับการยอบรับจากสถานทูตออสเตรเลีย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

— คลิกที่รูปเพื่อ ซื้อประกันได้เลย — สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต —

— กรณี work and travel สามารถคลิกจากรูปนี้และเลือก option work and travel ด้านข้างได้ —

ซื้อประกันสุขภาพยื่นวีซ่านักเรียนที่นี่

 

ทำไมถึงควรเลือกทำ ประกัน OSHC ของ Allianz Global Asasistance

 

 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการให้ประกันสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน สำหรับสถานพยาบาลในเครือข่ายกว่า 290 แห่งทั่วออสเตรเลีย (ตามเงื่อนไข)
 • แบบประกัน OSHC สามารถนำไปใช้ยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียได้ และสถานทูตรับรอง
 • สายด่วนให้บริการฟรีในออสเตรเลีย ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 1800 814 781
 • เบิกค่าสินไหมทดแทนรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์และและแอพพลิเคชั่น
 • +  Students Service App เพิ่มสำหรับนักเรียน ( My OSHC , Doctor On Demand , Sonder )
 • มีข้อมูลภาษาไทยให้ศึกษาก่อนเลือกซื้อ

 

ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลีย (Overseas Student Health Cover หรือ OSHC)คืออะไร

 

แผนการประกันสุขภาพ เพื่อช่วยนักเรียนนักศึกษาต่างชาติในการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล และค่าโรงพยาบาลต่างๆ ในกรณีที่นักเรียนนักศึกษา เกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุในขณะกำลังศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยใช้วีซ่านักเรียน  หากนักเรียนนักศึกษาไม่มีประกันสุขภาพ OSHC ก็จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าโรงพยาบาลในราคาเต็ม ซึ่งเป็นราคาที่แพงมาก

 ‘My OSHC’ Assistance Application – how to register the account, download, and use the application with this vdo.

The application includes :

 1. Easy access to your policy Information – students can download their certificate of insurance anytime and update their details
 2. Find a Doctor – when your students fall ills they can find our contracted doctor using the GPS network on their mobile to make an appointment.
 3. E-membership card – once they’re at the clinic, just simply show the e-membership card and student ID to get the treatment.
 4. File a claim – if students didn’t go to our contracted clinic and want to claim later, they just take a photo of the receipt and related documents through the application
 5. My contact – provide number for General Inquiries, Home Doctor Service, 24 Hour Helpline, and Emergency Services.

For more information please visit https://www.oshcallianzassistance.com.au/app/OSHC Allianz Application

ประกัน Overseas Student Health Cover ของเรา ดีอย่างไร

 • มีระบบสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.studentinsurance-australia.com.au/ โดยสามารถตรวจสอบประวัติ ปรับปรุงข้อมูล สั่งให้ส่งบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ไปให้ที่ออสเตรเลีย ช่องทางเคลมประกัน รวมถึงแนะนำศูนย์ให้บริการที่อยู่ใกล้ท่าน
 • มีหน่วยงานในออสเตรเลีย ช่วยดุแลและตอบข้อสงสัยตลอดเวลา หรือโทรในออสเตรเลีย 136742
 • เคาน์เตอร์บริการในหลายสถาบันศึกษา

OSHC Doctor service

 

 

รูไว้ก่อนว่าประกัน OSHC คุ้มครองอะไรบ้าง?

 

OSHC ช่วยจ่ายสมทบเงินค่ารักษาพยาบาลขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ OSHCยังรวมถึงการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งและการผ่าตัดแบบไม่ พักค้างคืน คุ้มครองค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และให้ผลประโยชน์ด้านค่ายารักษาโรคที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์

*โปรดดูเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและคู่มือสมาชิกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง

บริการผลประโยชน์ต่อการบริการ
ค่าบริการทางการแพทย์นอกโรงพยาบาล
ค่าบริการทางการแพทย์เรียกเก็บโดยแพทย์ทั่วไป(GP)100% ของค่าธรรมเนียมตามตารางผลประโยชน์เมดิแคร์(MBS)
ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งหมดเช่น พยาธิวิทยา และ รังสีวิทยา(รวมถึงค่าแพทย์เฉพาะทาง)85 % ของค่าธรรมเนียมตามตาราง MBS
ค่าบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
ค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล100% ของค่าธรรมเนียมตามตาราง MBS
โรงพยาบาลของรัฐ ค่าห้องพักสำหรับผู้ป่วยประเภทพักค้างคืนที่โรงพยาบาลในห้องพัก ผู้ป่วยรวมบริการแบบไม่พักค้างคืน อุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยนอกและบริการหลังผ่าตัดอัตราชดเชยคำนวณตามที่หน่วยงานด้าน สุขภาพของรัฐและเขตปกครองกำหนดไว้สำหรับบริการที่เรียกเก็บกับผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย
โรงพยาบาลเอกชน / สถานพยาบาลแบบไม่พักค้างคืนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน100% ของค่าใช้จ่ายเรียกเก็บสำหรับบริการทุกประเภทที่ได้รับความคุ้มครองที่โรงพยาบาลคู่สัญญาโดยขั้นต่ำต้องครอบคลุมค่าที่พักในห้องพักผู้ป่วยรวม
ยารักษาโรคที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์
ยารักษาโรคที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์100% ของอัตราจ่ายตามตารางผลประโยชน์ทางเภสัชกรรม (PBS) รวมถึง

 • สูงสุด $50 ต่อหนึ่งรายการ
 • สูงสุด $300 ต่อปีปฏิทินสำหรับความคุ้มครองประเภทรายบุคคล
 • สูงสุด $600 ต่อปีปฏิทินสำหรับความคุ้มครองประเภทครอบครัวโดยชดเชยสูงสุด $300 ต่อคน
บริการรถพยาบาล
ค่ารถพยาบาลสำหรับกรณีฉุกเฉินและความจำเป็นทางการแพทย์100% ของค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการรถพยาบาลเมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์
การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียม
การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมและสิ่งอื่นที่รวมอยู่ในรายการอวัยวะเทียมของรัฐบาลสหพันธ์100% ของค่าใช้จ่ายที่อยู่ในรายการอวัยวะเทียมของประเทศออสเตรเลีย

รู้ไว้ก่อนว่าประกัน OSHC ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

 

รายการยกเว้นความคุ้มครองบางส่วนด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรด อ้างอิงเอกสารกรรมธรรม์และคู่มือสมาชิกของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างรายการยกเว้นความคุ้มครอง

 • ค่าบริการทันตกรรม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายตา
 • ค่าบริการนักกายภาพบำบัด นักบำบัดโรคกระดูก,นักบำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง การรักษาโรคโดยไม่ใช้ยาหรือ บริการเสริมอื่นๆ
 • ค่าผ่าตัดเพื่อความงามทางเลือก
 • เงินจ่ายร่วม (co-payment) และ/หรือ เงินส่วนต่าง (gap payment)
 • โปรแกรมช่วยสืบพันธุ์
 • ค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในช่วง 12 เดือนแรกที่ท่านมาถึงประเทศออสเตรเลีย
 • ความเจ็บป่วยที่มีมาก่อนที่เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนแรก
 • ค่ายาที่ไม่ได้สั่งจ่ายโดยแพทย์หรือไม่รวมอยู่ในตาราง PBS
 • ค่าบริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ใดๆที่ระบุอยุ่ในรายการยกเว้นทั่วไป (General Exclusion)

บริษัท Allianz Global Assistance Australia (ในเครือ Allianz)

 ประกันสุขภาพ สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาต่อออสเตรเลีย ราคาเป็นออสเตรเลียดอลลาร์

ระยะเวลาศึกษาต่อ

แบบ OSHC-Single

แบบ OSHC

– Dual Family

แบบ OSHC – Multi Family

ราคาของประกันการเดินทางแต่ละประเภท

รายบุคคล

 ดูราคาได้ในระบบ ดูราคาได้ในระบบ
ไม่เกิน 1 เดือน
43
  
ไม่เกิน 2 เดือน
88
  
ไม่เกิน 3 เดือน
132
  

ไม่เกิน 4 เดือน

176

  

ไม่เกิน 5 เดือน

220
  

ไม่เกิน 6 เดือน

265
  
ไม่เกิน 7 เดือน
309
  
ไม่เกิน 8 เดือน
353
  
ไม่เกิน 9 เดือน
397
  
ไม่เกิน 10 เดือน
441
  
ไม่เกิน 11 เดือน
485
  

ไม่เกิน 12 เดือน

529
  
ไม่เกิน 13 เดือน
575
  
ไม่เกิน 14 เดือน
620
  
ไม่เกิน 15 เดือน
665
  
ไม่เกิน 16 เดือน
712
  
ไม่เกิน 17 เดือน
757
  

ไม่เกิน 18 เดือน

802
  
ไม่เกิน 19 เดือน
848
  
ไม่เกิน 20 เดือน
893
  
ไม่เกิน 21 เดือน
938
  
ไม่เกิน 22 เดือน
985
  
ไม่เกิน 23 เดือน
1030
  

ไม่เกิน 24 เดือน

ส่วนราคาตั้งแต่เกิน 24 เดือน จนถึงไม่เกิน 86 เดือนสามารถดูได้ในระบบขั้นตอนซื้อ

1075
 
วิธีการซื้อประกันสุขภาพ OSHC

ซื้อผ่านระบบบัตรเครดิตออนไลน์

นักเรียน นักศึกษา สามารถทำประกันได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง โดยกดผ่าน Link ที่ข้างล่างเพื่อซื้อประกันโดยตรง

ซื้อประกันสุขภาพยื่นวีซ่านักเรียนที่นี่https://www.oshcallianzassistance.com.au/?AgentID=242224

 

เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ก็ได้รับประกันสุขภาพเพื่อยื่นวีซ่า

1. กดเลือกระยะเวลาเริ่มต้น และความคุ้มครอง

2.กรอกรายละเอียดของนักเรียนที่ยื่นขอวีซ่า ชื่อสถาบัน และที่อยู่ในออสเตรเลีย (บัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์จะจัดส่งไปยังที่อยู่ดังกล่าว หากยังไม่ทราบ น้องๆ ต้องเข้ามากรอกภายหลังได้)

3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และใส่รายละเอียดของบัตรเครดิต หลังจากกดยืนยันแล้วจะได้รับเอกสารยืนยันทางอีเมล์ เพื่อนำไปใช้ยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียต่อไป

* ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ Overseas Student Health Cover ออกโดย AGA ประเทศออสเตรเลีย สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ในกรณีที่มีปัญหาในการแก้ไขรายละเอียดชื่อ วันที่มีผล ยกเลิกประกัน หรืออื่น ๆ ผู้ซื้อประกันต้องอีเมล์/ติดต่อโดยตรงไปที่ AGA ประเทศออสเตรเลียตามรายละเอียดข้างต้นเอง *

Share
Positive SSL