Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

ข้อควรรู้ก่อนทำประกันการเดินทาง

Share

ข้อแตกต่างที่คุณไม่เคยรู้ก่อนซื้อประกันการเดินทาง

หลาย ครั้งที่คุณ search หาข้อมูลกลับพบว่า บริษัทหลายๆแห่งเน้นให้ข้อมูลเฉพาะราคากับช่วงเวลาเท่านั้น และให้คุณกดซื้อได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่คลิก หรือบางครั้งก็อาจเน้นที่การให้ข้อมูลของ โปรโมชั่นเป็นหลัก แต่จริงๆ แล้วคุณอาจพลาดข้อมูลสำคัญ เพราะแม้การซื้อประกันจะเป็นการซื้อที่ทุกคนคาดหวังว่าจะไม่ได้ใช้ แต่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทางขึ้นทั้งแบบปัจจุบันทันด่วน หรือแบบเล็กน้อยในต่างประเทศ ก็สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้ ในส่วนนี้จึงขอแนะนำข้อมูลในเบื้องต้น

สนใจซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

 • ประกันการเดินทางต่างประเทศแตกต่างจากประกันอุบัติเหตุอย่างไร

  หลายท่านที่เดินทางไปกับทัวร์ขอได้โปรดศึกษาข้อมูลสักนิดว่าบริษัททัวร์ที่ท่านใช้ได้ทำประกันภัยประเภทใดให้กับท่าน เพราะผลที่ออกมาความคุ้มครองแตกต่างกันสิ้นเชิง หากระบุเป็นเฉพาะอุบัติเหตุ จะคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เท่านั้น เช่น รถชน ในขณะที่หากคุณเกิดป่วยขึ้นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุนี้จะไม่คุ้มครอง ท่านต้องออกเงินเอง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้คุณจ่ายเงินเพิ่มเล็กน้อยเพื่อซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศคุ้มครองดีกว่า เพราะหากเกิดเหตุไม่สบายขึ้นมา อย่างน้อยก็จะมีคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

 • รูปแบบของประกันการเดินทางต่างประเทศ

  ในปัจจุบันนี้รูปแบบประกันสามารถแบ่งได้ เป็น 2 รูปแบบหลัก คือ

  • ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ แบบพื้นฐาน ออกแบบมาโดยมีความคุ้มครองตามมาตรฐานที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การชดเชยในกรณีเสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งกรมธรรม์ในกลุ่มนี้ ได้แก่  แบบ Allianz tripper แบบ Allianz visa แบบ NZI Schengen แบบ MSIG Travel Easy VISA
  • ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ แบบครบวงจร ออกแบบให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากแบบแรก เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบินหรือกระเป๋า การพลาดการต่อเที่ยวบิน ของสูญหาย เป็นต้น ซึ่งกรมธรรม์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ แบบAllianz leisure แบบAllianz Business แบบรายปีAllianz Traveller  แบบAllianz Plus Rent A Car แบบMSIG Travel EASY 1 - 3
 • บริษัทที่รับผิดชอบจัดการดูแลท่านเมื่อยามเกิดปัญหา

  ลูกค้าหลายท่านอาจไม่ทราบว่าบริษัทที่ขายประกันกับบริษัทที่คอย ช่วยเหลือในยามเกิดฉุกเฉินอาจไม่ใช่บริษัทเดียวกันก็ได้ เพราะบางบริษัทอาจใช้บริการ subcontract อีกที  แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ หากท่านเลือกใช้บริการบริษัทที่มีทีมงานช่วยเหลือเป็นของบริษัทเอง สิทธิในการตัดสินใจในกรณีฉุกเฉินจะสามารถดูแลได้ครบวงจร โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการประสานงานต่ออีกที

 • ราคาสัมพันธ์กับความคุ้มครอง

  หลายท่านอาจมองที่ราคาประกันอย่างเดียวและใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ แต่จริงๆ แล้วควรพิจารณาที่ความคุ้มครองที่ต้องการในระดับราคาที่เหมาะสมเป็นหลักใน การตัดสินใจซื้อ เพราะการที่บางแผนมีราคาถูกกว่ามาก ก็อาจเป็นไปได้ว่ามีการตัดความคุ้มครองบางส่วนออกไป ซึ่งอาจมีความจำเป็นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง ซึ่งจะเป็นการดีกว่าที่เรายอมจ่ายเงินเพิ่มเพียงเล็กน้อย เพื่อให้มีความคุ้มครองที่จำเป็น

 • ประกันการเดินทางควรซื้อทุกครั้ง แม้ไม่ได้ถูกบังคับจากสถานทูต

  ในปัจจุบันสถานทูตในกลุ่มเชงเก้นมักบังคับว่าท่านต้องมีเอกสารประกันภัยการเดินทางมายืนยันเพื่อใช้ในการขอวีซ่า แต่จริงๆ แล้วทุกครั้งที่ท่านวางแผนเที่ยวนอกประเทศไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม ก็ควรซื้อประกันประเภทนี้ด้วยเพื่อความอุ่นใจในระหว่างเดินทาง

 • ประหยัดกว่ากับแบบครอบครัว

  หลายๆ ท่านอาจไม่ทราบว่ามีแผนประกันชนิดพิเศษของผู้เดินทางเป็นครอบครัวที่ไปเที่ยวพร้อมกัน พ่อ แม่ ลูก (ลูกอายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์) ไม่เกิน 4 คน ที่จ่ายในราคา 2 คนเท่านั้น  เท่านี้ก็ประหยัดไปได้เยอะ

 • ข้อมูลรีวิว pantip ช่วยคุณได้

  ท่านสามารถดูประสิทธิภาพของบริษัทประกันได้จากการเคลม และแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด คือ ผู้ซื้อใช้เอง ซึ่งมักจะมารีวิวถึงผลตอบรับและปัญหาการเคลมประกัน เช่น เว็บ pantip ในห้อง blueplanet คำแนะนำนั้นถือเป็นแนวทางเลือกซื้อได้

เป็นชาวต่างชาติ จะทำประกันเดินทางได้หรือไม่


 • ชาวต่างชาติ สามารถทำประกันภัยการเดินทางได้ ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองไทย หรือ มี Working permit หรือวีซ่าผู้ติดตาม–ไม่จำเป็นต้องยื่นหลักฐานเหล่านี้เมื่อทำประกัน–หากมี ข้อสงสัยสอบถามได้จากทางเจ้าหน้าที่สมาคม
 • ขอแนะนำให้ท่านทำประกันการเดินทางล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง สมาคมฯ สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านส่งเอกสารเลยเวลาที่ท่านเดินทางแล้วหรือ เลยเวลาทำการ ซึ่งทำให้สมาคมฯ ้ไม่สามารถออกประกันได้ทัน ซึ่งสมาคมฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ท่าน*** ในกรณีเร่งด่วน โปรดเลือกทำประกันวิธีที่ 3 ตัดผ่านบัตรเครดิต

ประเทศที่ประกันการเดินทางต่างประเทศไม่คุ้มครอง

 • ประเทศที่ประกันของบริษัท Allianz Global Assistance ไม่คุ้มครอง ได้แก่ (โปรดตรวจสอบอีกทีจากเอกสารประกัน เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอด)
Afghanistan, Algeria,  Burundi, Congo, Cuba, Eritrea, Guinea, Iraq,  North Korea, Kosovo,Liberia, Libya,  Mauritania,Niger, Nigeria, Syria,, Serbia and Montenegro,  Somalia, Sudan, Yemen
 • ประเทศที่ประกันของบริษัทประกันคุ้มภัย NZI ไม่คุ้มครองได้แก่ Afghanistan, Africa (ยกเว้น Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana), Azerbaijan, Cuba, India, Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 
 • ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คุ้มครองทุกประเทศ ยกเว้นประเทศที่มีสงคราม


ผู้มีแผนเดินทางไปประเทศอิหร่าน เลือกซื้อประกันของประกันคุ้มภัยAllianz NZI และไทยวิวัฒน์ เท่านั้น

ความคุ้มครองแบบต่าง ๆ

กรณีเดินทางไปญี่ปุ่น

เงื่อนไขความคุ้มครองของบริษัทประกัน Allianz

ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันแต่ละประเภท

ความคุ้มครองแบบประกัน Plus Rent A car  

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์

Share
Positive SSL