ประกันการเดินทางบริษัท Allianz Global Assistance (ในเครือ Allianz CP)-ชื่อเดิม Mondial Assistanc // ประกันบริษัทประกันคุ้มภัย NZI

วันนี้คุณสามารถทำ ประกันการเดินทาง เพื่อสร้างความอุ่นใจในระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของ อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์(ในเครือ Allianz CP)บริษัท ประกันภัยการเดินทาง ชั้นนำที่มีชื่อเสียง จากทวีปยุโรป ทั้งนี้แบบ ประกันการเดินทางยังได้รับการยอบรับจากสถานทูตต่างๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น (Schengen) เช่น ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน อิตาลี ออสเตรีย สเปน-- แบบประกันวงเงินความคุ้มครองไม่ ตํ่ากว่า 30,000.-- เหรียญยูโร และรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วย -- หรือท่านสามารถเลือกซื้อประกันของบริษัทประกันคุ้มภัย(Safety Insurance) NZI เป็นหนึ่งในแบรนด์ของอินชัวรันซ์ ออสเตรเลีย กรุ๊ป ที่ได้รับความเชื่อถืออย่างมากในประเทศนิวซีแลนด์ และมีประวัติที่ยาวนานเกือบ 150 ปี นับตั้งแต่ปี 2402 (รายละเอียดด้านล่าง)

--หากท่านทราบรูปแบบประกันที่ต้องการแล้วสามารถ Download Insurance Form และส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่  hi@tyha.org - กรุณาส่งในรูปแบบไฟล์ .doc .docx  

--หากต้องการทำประกันการเดินทางผ่านบัตรเครดิต ทำประกันการเดินทางที่นี่ (เงื่อนไขประกันภัยการเดินทางดูด้านล่างข้อ 3) แต่สมาคมฯ แนะนำให้ท่านทำผ่านสมาคมฯ เพื่อท่านจะได้รับส่วนลดร้อยละ 5 พร้อมทั้งการชำระค่าประกัน การเดินทาง โดยการโอนเงินผ่านธนาคารที่สะดวกและรวดเร็ว (สำหรับสมาชิกสมาคมฯ สิทธิประโยชน์ส่วนลดอื่นๆ ของสมาชิกและวิธีการทำบัตร กดที่นี่)--

--ในกรณีที่ต้องการซื้อประกัน สำหรับผู้ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน กรุณาเลือกดูประกันที่ http://www.tyha.org/studentinsurance.html ---

-- ในกรณีที่ ต้องการซื้อประกัน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ / Work and Travel กรุณาเลือกดูประกันสุขภาพ การเดินทางที่ http://www.tyha.org/workandtravelinsurance.html ---

-- ในกรณีที่ท่านต้องการซื้อประกันสำหรับศึกษาต่อในออสเตรเลีย โปรดเข้าที่ http://www.tyha.org/studentinsuranceaustralia.html --

-- ขั้นตอนการทำประกัน 1. เลือกบริษัทและแบบประกันตามระยะเวลาเดินทาง 2. กรอกแบบฟอร์มประกัน 3.โอนเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินและฟอร์มประกัน ส่งมาที่อีเมล์ 4. รอรับประกันทางอีเมล์และนำไปใช้ยื่นวีซ่าหรือติดตัวในระหว่างเดินทาง

--ประกันของ AGA เพิ่มค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ทำประกันต้องมีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 80 ปี--

--ประกันของ NZI สำหรับผู้ทำประกันอายุระหว่าง 16 ปีถึง 75 ปีเท่านั้น

--ใหม่ หากท่านเดินทางท่องเที่ยวด้วยการเช่ารถขับเอง แนะนำแบบประกัน Plus Rent A Car ของ Allianz Global Assistance

ทำไมถึงควรเลือกทำ ประกันการเดินทางของสมาคมบ้านเยาวชนฯ

ชำระค่าประกันภัยการเดินทาง โดยการโอนผ่านธนาคาร จึงไม่มีความเสี่ยงในการให้ข้อมูลบัตรเครดิตผ่านระบบ Internet
ได้รับแบบ ประกันการเดินทาง ทางอีเมลเร็วภายใน 1 วันทำการ จึงสามารถ Print แบบประกันที่บ้านท่าน เพื่อนำไปยื่นวีซ่าได้ทันที
สมัครประกัน คลิกที่นี่
สมาชิกสมาคมฯ ได้รับส่วนลด 5 % จากทุกแบบ ประกันการเดินทาง ของบริษัท Allianz Global Assistance (Mondial Assistance)และประกันคุ้มภัย NZI จึงช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย
เป็นแบบประกันการเดินทางต่างประเทศ ที่สถานทูตต่างๆ ให้การรับรอง จึงสามารถใช้ยื่นเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นทุกสถานทูต อาทิ ฝรั่งเศส อิตา่ลี เยอรมัน ออสเตรีย เบลเยี่ยม เชค เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฮังการี นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สเปน สวีเดน สวิส สวิตเซอร์แลนด์ รวมถึง ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง อินเดีย เนปาล สิงคโปร์ เกาหลีและประเทศอื่นๆ
ระบบประกันแบบ Green-Insurance กรมธรรม์ พร้อมคู่มืออยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ลูกค้าสามารถเรียกพิมพ์กรมธรรม์ เมื่อต้องการใช้ยื่นขอวีซ่า หรือพกติดตัวระหว่างการเดินทาง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยลดปริมาณการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็น
ได้รับความคุ้มครองจริงภายใต้วงเงินคุ้มครองที่สูง ! ราคาเหมาะสม เคยมีลูกค้าของสมาคมฯ ทำประกันภัยการเดินทางและประสบอุบัติเหตหกล้มที่ตุรกีุ จนถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัด โชคดีที่ลูกค้าซื้อประกันการเดินทางไว้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและผ่าตัด มูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท ทางบริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบแทน
ท่านมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนไทย อันเป็นภารกิจหลักของสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย

 

พิเศษ สมาชิก สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทยได้รับส่วนลด 5%
ดูแลรักษาพยาบาลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก โดยทุกท่านจะได้รับส่วนลด 5 % จากทุกแบบประกันของAllianz Global Assistance (Mondial Assistance )

--- ประกัน Allianz Global assistance มีวงเงินคุ้มครองสูง ในราคาสบายกระเป๋า จึงมีความคุ้มค่าสูงพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ท่านไม่ต้องกังวล กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากตรงตามเงื่อนไขของประกัน ---

(ราคาสมาชิก คือในวงเล็บข้างล่าง)

ประกันการเดินทาง Oasis Tripper (ราคาสมาชิกเริ่มต้นที่ 285 บาท)
แบบ Tripper ราคาคุ้มค่า เพื่อใช้ยื่นวีซ่าสถานทูต

วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศถึง 2 ล้านบาท (สูงกว่าข้อกำหนดมาตรฐานของยุโรปที่ 1.5 ล้านบาทหรือ 30,000 ยูโร) รวมถึงให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 3 ล้านบาท และความช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 4 วัน ในราคาสมาชิกเพียง 285 บาท  / 7 วัน 352 บาท / 10 วัน 409 บาท / 14 วัน 660 บาท / 22 วัน 1,240 บาท / 31 วัน  1,373 บาท

ประกันการเดินทาง Oasis Leisure (ราคาสมาชิกเริ่มต้นที่ 774 บาท ) * ยอดขายสูงต่อเนื่อง จ่ายเพิ่มเล็กน้อยเพื่อความคุ้มครองที่มากกว่า *
แบบ Leisure เพิ่มความคุ้มครองในกรณีเที่ยวบินล่าช้าและของสูญหาย

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม โดยการคุ้มครองรวมถึงในกรณีเที่ยวบินล่าช้า หรือสิ่งของสูญหาย ทั้งยังให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศถึง 2.5 ล้านบาท

(ขอแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงต่อการสูญหายของสิ่งของ เช่น อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส) ความคุ้มครองที่เพิ่มเติม เช่น การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและสิ่งของมีค่า สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อชิ้น การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางที่นานเกิน 12ชั่วโมงโดยสามารถซื้อของที่จำเป็นสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ความล่าช้าของเครื่องบิน/การพลาดการต่อเที่ยวบิน (5,000 บาท ทุก 12ชั่วโมงเต็ม สูงสุด 50,000 บาท )* สามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างละเอียดได้จากlink ในเว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ในกรณีที่ ท่านต้องยกเลิกการเดินทางภายใน30วันก่อนเริ่มเดินทาง เนื่องจากเหตการณ์ไม่คาดหมายและเหนือการควบคุม เช่น ป่วยรุนแรง ประกันก็จะชดเชยสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้ และค่าที่พัก ที่ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ (เหมาะสำหรับท่านที่จองตัวเครื่องบิน/ที่พัก แบบโปรโมชั่นเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้)

ประกันการเดินทาง Oasis Visa (ราคาสมาชิกเริ่มต้นที่ 276 บาท)
แบบ Visa คุ้มครองระยะยาว ในราคาประหยัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประกันเพื่อยื่นวีซ่า ซึ่งให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1.5 ล้านบาท  แต่ความคุ้มครองส่วนอื่นๆ จะน้อยกว่าแบบ Oasis Tripper
ประกันการเดินทาง Oasis Business
แบบ Business คุ้มครองสูงสุด เพื่อบุคคลที่คุณรัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ โดยการคุ้มครองรวมถึงในกรณีเที่ยวบินล่าช้า หรือสิ่งของสูญหาย ทั้งยังให้ วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศถึง 2.5 ล้านบาท
ใหม่ล่าสุด! ประกันการเดินทาง Plus Rent A Car (Drive Common Sense) (ราคาสมาชิกเริ่มต้นที่ 361 บาท) *สำหรับผู้เช่ารถขับเที่ยวเอง*
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม โดยชดเชยความรับผิดชอบส่วนแรกสำหรับรถเช่า สูงสุด 25,000 บาท ทั้งยังให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศถึง 2 ล้านบาท (แนะนำสำหรับผู้ที่เช่ารถขับเที่ยวในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อเมริกา หรือในทวีปยุโรป) เงื่อนไขความคุ้มครองอย่างย่อที่นี่
ประกันการเดินทางของบริษัท Safety Insurance (ประกันคุ้มภัย) พิเศษ ส่วนลดร้อยละ 5 สำหรับสมาชิก ราคาเริ่มต้น 284 บาท

Safety Insurance - NZI

ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศถึง 2 ล้านบาท (สูงกว่าข้อกำหนดมาตรฐานของยุโรปที่ 1.5 ล้านบาทหรือ 30,000 ยูโร) รวมถึงให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ   / ประกันรายบุคคล ประกันคุ้มภัยรับเฉพาะอายุ 16 - 75 ปีเท่านั้น

 

พิเศษ : ส่วนลดสำหรับสมาชิก คือราคาในวงเล็บด้านล่าง

***ทุกแบบประกันด้านล่างใช้ยื่นขอวีซ่าได้หมด พิจารณาเลือกจากระยะเวลาเดินทางของท่าน Allianz หรือ NZI ***

ประกันของบริษัท Allianz Global Assistance AGA (Mondial Assistance) # ประกันการเดินทางยอดนิยมต้นๆ สำหรับใช้ขอวีซ่ายุโรป หรือเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก #

ระยะเวลาเดินทาง

Oasis tripper

Oasis Leisure *ยอดขายสูงต่อเนื่อง*

Oasis Business

เช่ารถ Plus

Rent A Car

Oasis Visa

แบบ A

แบบ B

แบบ C

แบบ Drive Common Sense

แบบ E

ราคาของประกันการเดินทางแต่ละประเภท

รายบุคคล

ครอบครัว ได้4คน

รายบุคคล

ครอบครัว ได้4คน

มีเฉพาะรายบุคคล

รายบุคคล
ครอบครัว ได้4คน

มีเฉพาะรายบุคคล

การคุ้มครองกรณีเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ (กรณีอายุน้อยกว่า 16 ปี / มากกว่า 75 ปี วงเงินเหลือครึ่งหนึ่ง) 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท 3 ล้านบาท 2 ล้านบาท
ความช่วยเหลือการแพทย์/ส่งกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน ไม่จำกัดวงเงิน ไม่จำกัดวงเงิน ไม่จำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท
ความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ ไม่มี

ของสูญหาย/เที่ยวบิน

หรือสัมภาระล่าช้า

ของสูญหาย/เที่ยวบิน

หรือสัมภาระล่าช้า

ความรับผิดส่วนแรก

สำหรับรถเช่า ไม่เกิน 25,000 บาท

ไม่มี

วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2 ล้านบาท 2 .5 ล้านบาท 2 .5 ล้านบาท 2 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท

วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทย

2 แสนบาท

2.5 แสนบาท

2.5 แสนบาท

2 แสนบาท

1.5 แสนบาท

ไม่เกิน 4 วัน 300 (285) 600 (570) 815 (774)

1,630 (1,549)

915 (869)

380(361)

760 (722)
290 (276)

ไม่เกิน 7 วัน

370 (352)

740 (703)

925 (879)

1,850 (1,758)

1,025 (974)

520(494)

1,040 (988)

355 (337)

 

ไม่เกิน 10 วัน

430 (409)

860 (817)

1,240 (1,178)

2,480 (2,356)

1,440 (1,368)

650(617)

1,300 (1,235)

420 (399)

ไม่เกิน 14 วัน

695 (660)

1,390 (1,321)

1,380 (1,311)

2,760 (2,622)

1,655 (1,572)

890(845)

1,780 (1,691)

655 (622)

ไม่เกิน 22 วัน

1,305 (1,240)

2,610 (2,480)

2,170 (2,062)

4,340 (4,123)

2,470 (2,347)

1,800 (1,710)
3,600 (3,420)

1,235(1,173)

ไม่เกิน 31 วัน

1,445 (1,373)

2,890 (2,746)

2,480 (2,356)

4,960 (4,712)

2,940 (2,793)

2,050 (1,947)
4,100 (3,895)

1,330 (1,264)

ไม่เกิน 45 วัน

2,185 (2,076)

4,370 (4,152)

3,655 (3,472)

7,310 (6,945)

3,705 (3,520)

2,720 (2,584)
5,440 (5,168)

1,915 (1,819)

ไม่เกิน 62 วัน

2,405 (2,285)

4,809 (4,569)

3,940 (3,743)

7,880 (7,486)

4,320 (4,104)

2,990 (2,840)
5,980 (5,681)

2,075 (1,971)

ไม่เกิน 75 วัน

2,725 (2,589)

5,450 (5,178)

4,650 (4,418)

9,300 (8,835)

4,935 (4,688)

3,380 (3,211)
6,760 (6,422)

2,445 (2,323)

ไม่เกิน 90 วัน

3,150 (2,993)

6,300 (5,985)

5,335 (5,068)

10,670 (10,137)

5,530 (5,254)

3,895 (3,700)
7,790 (7,400)

2,605 (2,475)

ไม่เกิน 120 วัน

4,670 (4,437)

9,340 (8,873)

6,210 (5,900)

12,420 (11,799)

6,910 (6,565)

5,815 (5,524)
11,630 (11,048)

3,925 (3,729)

ไม่เกิน 150 วัน

7,210 (6,850)

14,420 (13,699)

8,465 (8,042)

16,930 (16,084)

8,765 (8,327)

8,945 (8,497)
17,890 (16,995)

5,955 (5,657)

ไม่เกิน 180 วัน
9,225 (8,764)
18,450 (17,528)
11,680 (11,096)
23,360 (22,192)
12,110 (11,505)
11,470 (10,896)
22,940 (21,793)
7,965 (7,567)

แบบ F ประกันแบบ 1 ปี (แต่ละครั้งเดินทางไม่เกิน 90 วัน)

Oasis Traveller 1 ปี (แต่ละครั้งเดินทางไม่เกิน 90วัน) 6,315 (5,999)

เดินทางบ่อย ๆ ทำแบบรายปี คุ้มครองมากกว่า ประหยัดกว่า

ดูสรุปเปรียบเทียบเงื่อนไขความคุ้มครองของแบบประักันอย่างย่อของ Allianz Global Assistance ที่นี่

 

ประกันการเดินทางแบบครอบครัว หมายถึงอะไร

( ประกันการเดินทางแบบครอบครัว Allianz Global Assistance หมายถึง บิดา มารดา และลูก จำนวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 4  คน ซึ่งลูกต้องอายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง - บิดา มารดา และลูกไม่จำเป็นต้องมีนามสกุลเดียวกัน แต่ต้องมีความสัมพันธ์ ์เป็นครอบครัวเดียวกัน -เป็นบุตรตามกฎหมาย ทั้งนี้ ประกันการเดินทาง Allianz Global Assistance แบบครอบครัวจะต้องมีผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 คนร่วมด้วย เช่น แม่ 1 คน + ลูก 3 คน ประกันภัยการเดินทางแบบครอบครัว กรุณากรอกในแบบฟอร์มหน้าเดียวกัน โดยเรียงลำดับ 1- 4หรือ 1 - 3 ในแต่ละรายการชื่อนามสกุล // วันเดือนปีเกิด // เลขที่บัตรประชาชน)

 

 

ข่าวดี ! สมาชิกสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้รับส่วนลดร้อยละ 5 เช่นเดียวกัน สำหรับประกันคุ้มภัย NZI (Safety Insurance) แบบประกันเชงเก้นสแตนดาร์ด ให้วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงถึง 2 ล้านบาท สามารถนำไปยื่นวีซ่าของสถานทูตยุโรปได้เช่นกัน รวมถึงให้ความคุ้มครองประเทศต่างๆ ตามที่กำหนด

ระยะเวลาเดินทาง

บริษัท Safety Insurance ประกันคุ้มภัย แบบ N

ราคาของประกันการเดินทางแต่ละประเภท

ราย บุคคล อายุ16-75 ปีเท่านั้น

(ราคาสมาชิก คือราคาในวงเล็บ)

วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

2 ล้านบาท

ไม่เกิน 4 วัน 299 (284)
ไม่เกิน 10 วัน 459 (436)
ไม่เกิน 14 วัน 553(525)
ไม่เกิน 21 วัน
807(767)

ไม่เกิน 31 วัน

1,176 (1,117)

ไม่เกิน 60 วัน

1,831 (1,739)

ไม่เกิน 90 วัน

2,988 (2,838)

แผน 1 ปี (เดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน )

3,720 (3,534)

 

ศึกษาผลประโยชน์ประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)

สามารถดูผลประโยชน์จากแบบ ประกันการเดินทาง อย่างละเอียดได้ที่หน้า 2 - 3 - 4 เพื่อใช้ในการพิจารณา และสามารถ Download Insurance Form แล้วส่งทางอีเมล  hi@tyha.org - กรุณาส่งในรูปแบบไฟล์ .doc .docx   - หากท่านไม่ต้องการระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ กรุณากรอกคำว่า "ผู้รับผลประโยชน์ตามกฎหมาย"  ในช่องดังกล่าว  ชื่อผู้รับผลประโยชน์ควรเป็นคนละชื่อกับกลุ่มผู้เดินทาง

-- Download เงื่อนไขและความคุ้มครองสำหรับประกันการเดินทางแบบละเอียดได้ที่นี่ Allianz Global Assistance (Mondial Assistance) หรือ ประกัน Safety Insurance ประกันคุ้มภัยหรือ Allianz Plus Rent A Car

-- ประกันการเดินทาง นี้มีผลคุ้มครองเมื่อเป็นการเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ เท่านั้น --
สิ่งที่ควรทราบก่อนทำประกันการเดินทาง

*** วันเริ่มประกัน ยึดเวลาตามหน้าตั๋วเครื่องบิน เช่น เที่ยวบินออกเวลา 23.45 วันที่ 7 มกราคม ท่านต้องเริ่มทำประกันตั้งแต่วันที่ 7 มิเช่นนั้น ประกันจะไม่มีผลในการคุ้มครอง ***

*** วิธีนับจำนวนระยะเวลาเดินทาง ต้องนับวันแรกด้วย เช่น เดินทางวันที่ 7 - 17 มกราคม ระยะเวลาเดินทางรวมเป็น 11วัน มิใช่ 10 วัน ไม่สามารถซื้อแบบ Tripper 10 วันได้ ***

***สำคัญมาก สำหรับผู้ขอวีซ่าเชงเก้น*** ในการกรอกวันที่เริ่มมีผลในการทำประกันภัยการเดินทางวันแรก ต้องตรงกับวันที่เครื่องบินของท่านเดินทางออกจากประเทศไทยตามหน้าตั๋วเครื่องบิน และกรอกวันสิ้นสุดความคุ้มครอง คือ วันที่เครื่องบินเดินทางมาถึงประเทศไทย ไม่ใช่วันที่เดินทางออกจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหากรณีสถานทูตไม่รับยื่นวีซ่า เนื่องจากทำประกันการเดินทางไม่ครบระยะเวลา

*** ชาวต่างชาติ สามารถทำประกันภัยการเดินทางได ้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองไทย หรือ มี Working permit หรือวีซ่าผู้ติดตาม--ไม่จำเป็นต้องยื่นหลักฐานเหล่านี้เมื่อทำประกัน--หากมีข้อสงสัยสอบถามได้จากทางเจ้าหน้าที่สมาคม***

*** หากท่านเดินทางจากไทย ไปอังกฤษก่อนจะเข้าสู่ประเทศในเขตเชงเก้น เช่น ฝรั่งเศส ท่านจะต้องทำประกันโดยเริ่มนับจากวันเดินทางจากไทยไปอังกฤษ และครอบคลุมจนถึงประเทศในเขตเชงเก้น หากท่านเลือกทำประกันให้ครอบคลุมเฉพาะเขตเชงเก้น จะทำให้ประกันมีผลไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้***

*** ขอแนะนำให้ท่านทำประกันการเดินทางล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง สมาคมฯ สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านส่งเอกสารเลยเวลาที่ท่านเดินทางแล้วหรือเลยเวลาทำการ ซึ่งทำให้สมาคมฯ ้ไม่สามารถออกประกันได้ทัน ซึ่งสมาคมฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ท่าน*** ในกรณีเร่งด่วน โปรดเลือกทำประกันวิธีที่ 3 ตัดผ่านบัตรเครดิต***

- ประเทศที่ประกันของบริษัท Allianz Global Assistance ไม่คุ้มครอง ได้แก่

AFGHANISTAN, ALGERIA, BURUNDI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, COLOMBIA, CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE COTE D'IVOIRE, ERITREA, GUINEA, HAITI, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAQ ISRAEL, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF LEBANON, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA, MALI MAURITANIA, MEXICO, NIGER, NIGERIA, PAKISTAN, REPUBLIC OF SOUTH SUDAN, SAUDI ARABIA, SOLOMON ISLANDS, SOMALIA, SUDAN, SYRIAN ARAB REPUBLIC, YEMEN

ประเทศที่ประกันของบริษัทประกันคุ้มภัย NZI ไม่คุ้มครองได้แก่ Afghanistan, Africa (ยกเว้น Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana), Azerbaijan, Cuba, India, Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajistan, Tukmenistan, Uzbekistan 

วิธีการทำ ประกันการเดินทาง - travel insurance มีหลายวิธีให้เลือกทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
 

1.ทำ ประกันการเดินทาง ด้วยตนเอง

หรือ สามารถสมัครแทนท่านอื่นได้ ที่สำนักงานสมาคมฯ ที่เทเวศร์ หากท่านรอรับเอกสารแบบฟอร์ม ประกันภัยการเดินทาง ระยะเวลารอประมาณ 20 นาที แต่ทั้งนี้ท่านสามารถรอรับได้ทางอีเมล์ที่บ้านท่าน ส่วนเอกสารแนบ สามารถรับได้ทันที

 

2.ประกันการเดินทางระบบอีเมล์ผ่านสมาคมฯ        -- สะดวก ประหยัด ได้ประกันภัยการเดินทางรวดเร็ว --

ผ่านอีเมล์ โดยส่งรายละเอียดต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ (สามารถ Download Insurance Form <=== เอกสารที่นี่) แล้วส่งมาที่ hi@tyha.org  พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกันด้วย

 

ชำระเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ < 020-2-46581-0 >

ชื่อบัญชี สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย

แฟกซ์ใบสลิป Pay-in ยืนยันการชำระเงินของท่าน (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล+เบอร์โทรมาในใบ Fax) มายังหมายเลขโทรสาร 0-2628-7416 หรือ ส่งสำเนาใบสลิป Pay-in ของท่านในรูปแบบ JPEG หรือ GIF ไฟล์ มายัง hi@tyha.org ( หลังจากสมาคมฯ ได้รับใบยืนยันการจ่ายเงินแล้ว ภายใน 1 วันทำการ เอกสารประกันการเดินทางและเอกสารแนบประกันภัยการเดินทาง จะถูกส่งกลับไปยังท่านทางอีเมล์ ซึ่งท่านสามารถนำไปพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าได้ทันที )

-- โปรดแจ้งพร้อมเอกสารทำประกัน-- ในกรณีต้องการใบเสร็จในนามบริษัท/นิติบุคคล กรุณาส่ง ชื่อ ที่อยู่ ถนน แขวง เขต รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์อย่างละเอียดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (ออกได้เฉพาะประกัน Allianz AGA เท่านั้น)

 
 

3.ประกันการเดินทางระบบบัตรเครดิตออนไลน์

ลูกค้าสามารถทำประกันได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง โดยกดผ่าน Link ข้างล่างเพื่อซื้อประกันโดยตรง

เงื่อนไขเฉพาะกรณีซื้อประกันผ่านบัตรเครดิต - สมาชิกไม่ได้รับส่วนลด 5% หากต้องการส่วนลดต้องซื้อวิธีที่ 1 หรือ 2 เท่านั้น และในกรณีที่ต้องการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงวันเดินทางต้องติดต่อไปที่ AGAโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ในกรมธรรม์ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Allianz Global Assistance - Mondial Assistance กำหนด) - มีสองแบบให้เลือก คือ กลุ่ม Oasis และ กลุ่ม Travel Sense(อุ่นใจกับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นตามประเภทที่เลือก เช่น ชดเชยความผิดส่วนแรกของค่าเช่ารถ ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน )

http://aga24h.allianz-assistance.co.th/online/regis.php?AgeCode=BKK06H007&slang=th

 
 

การจองที่พักสำหรับยื่นวีซ่า ท่านสามารถจองที่พักที่นี่ ยืนยันผลการจองได้ทันที

 
 

ความช่วยเหลือฉุกเฉินจากประกันภัยการเดินทาง Alliance Global Assistance 24ชั่วโมง

ถ้าท่านมีปัญหาขณะอยู่ในต่างประเทศและต้องการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์
ตลอด 24 ชั่วโมง ที่: +66 (0) 2 305 8533 (หรือใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง ของ กสท.ที่นี่ ) พร้อมแจ้งเลขที่กรมธรรม

ความช่วยเหลือฉุกเฉินจากประกันภัยการเดินทาง NZI ประกันคุ้มภัย 24ชั่วโมง

ถ้าท่านมีปัญหาขณะอยู่ในต่างประเทศและต้องการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์
ตลอด 24 ชั่วโมง ที่: +66 (0) 2 205 7727 พร้อมแจ้งเลขที่กรมธรรม์

 
 

สอบถามเพิ่มเติม http://www.facebook.com/ThaiYouthHostels

สอบถามข้อมูลประกันการเดินทาง 02-280-1317 / 02 - 628 -7414 ถึง 5

หรือ 02 - 628 - 7413

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 น. เสาร์ 9.00 - 12.00 น.

"เราพร้อมให้คำตอบ สำหรับทุกข้อสงสัยในการทำประกันการเดินทางต่างประเทศ"

 
 
-- รายละเอียดบริษัท ประกันการเดินทาง Safety Insurance ประกันคุ้มภัย -- travel insurance
 
 
-- รายละเอียดบริษัท ประกันภัยการเดินทาง Allianz Global Assistance ( Mondial Assistance) -- travel insurance
 
เงื่อนไขการยกเลิกประกันการเดินทาง กรณีทำการซื้อวิธีที่ 1 และ 2

การแจ้งยกเลิกประกันภัยการเดินทางของ Allianz Global Assistance ต้องแจ้งล่วงหน้า 2  วันทำการ (ไม่รวมเสาร์อาทิตย์)ก่อนวันที่ประกันมีผล โดยหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100 บาท 

สำคัญ - ถ้าท่านเดินทางไปประเทศที่อยู่ภายใต้วีซ่าเชงเก้น อย่าลืมนำประกันติดตัวไป เพราะท่านอาจถูกสุ่มเรียกดูที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

การแจ้งยกเลิกประกันภัยการเดินทางของ Safety Insurance ประกันคุ้มภัย  ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์อาทิตย์) ก่อนวันที่ประกันมีผล โดยหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100 บาท  ในกรณีที่แจ้งช้ากว่านั้นแต่ไม่เกิน 2 วันทำการ ก่อนวันที่ประกันมีผล หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 300 บาท

ประกันเดินทางกลุ่ม คุ้มสุดๆ สำหรับบริษัททัวร์ื หรือ คณะเดินทางเป็นกลุ่มพร้อมกัน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

กับแบบประกันเดินทางหมู่ Allianz Group Tour Insurance

ราคาของประกันการเดินทางแต่ละประเภท

ราย บุคคล 6 เดือน - 80 ปีเท่านั้น

(ราคาประกันต่อคน; ซื้อขั้นต่ำ10 คนเดินทางพร้อมกัน)

การคุ้มครองกรณีเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหต

ุ (กรณีอายุน้อยกว่า 16 ปี / มากกว่า 75 ปี วงเงินเหลือครึ่งหนึ่ง)

1 ล้านบาท
ความช่วยเหลือการแพทย์/ส่งกลับประเทศ
1.5 ล้านบาท

ความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ

ของสูญหายไม่เกิน 1 หมื่นบาท

พลาดต่อเที่ยวบิน/เที่ยวบินล่าช้า ไม่เกิน 2 หมื่นบาท

สัมภาระล่าช้า ไม่เกิน 1 หมื่นบาท

วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1.5 ล้านบาท
วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทย 1.5 แสนบาท
ไม่เกิน 4 วัน
235
ไม่เกิน 7 วัน
295
ไม่เกิน 10 วัน
325

ไม่เกิน 14 วัน

480

ไม่เกิน 22 วัน

595

ไม่เกิน 31 วัน

710

เงื่อนไขพิเศษ สำหรับแบบประกันกลุ่ม Group Tour

1. สนใจทำสามารถกรอก โดย Download ตารางสำหรับกรอกข้อมูลผู้เดินทางแบบกลุ่ม Group Tour ที่นี่ ประกันเดินทางกลุ่ม

(กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามหนังสือเดินทาง และเลขที่บัตรประชาชน เพราะมีค่าธรรมเนียมแก้ไข 100 บาทต่อครั้ง)

2. ดำเนินการส่งแบบฟอร์มประกันตาราง Excel พร้อมหลักฐานการโอนเงินมา (รายละเอียดเหมือนด้านล่าง) พร้อมแจ้งชื่อหน่วยงานบริษัท/นิติบุคคล ที่อยู่ ถนน แขวง เขต รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์อย่างละเอียดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก เพื่อใช้ระบุที่อยู่และจัดทำใบเสร็จ)

3. ประกันกลุ่มหากมีการยกเลิก ต้องยกเลิกทั้งกลุ่ม และออกใหม่ - หากยกเลิกประกันในภายหลัง (แต่ต้องก่อนวันประกันมีผล) แม้เพียงบางคน จะเสียค่าธรรมเนียม ยกเลิก รายชื่อละ 100 บาท 

4. ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะมีการยกเลิกในแต่ละคนหรือไม่ ท่านสามารถทำประกันแบบรายคนแทน

5. สามารถติดต่อสมาคมฯ เพื่อขอใบเสนอราคาในนามหน่วยงาน (แจ้ง ช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน และชื่อผู้ติดต่อ)