ประกันภัยเดินทาง

ประกันภัยเดินทาง

Share

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ                    คุณสามารถซื้อประกันเดินทางสำหรับเที่ยวต่างประเทศผ่านสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทยตามแผนด้านล่างได้เลย ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี ทางเราจึงคัดสรรบริษัทที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกคน ลูกค้าผู้สูงอายุก็ทำประกันกับเราได้ ไม่มีจำกัดอายุ เมนูลัด ขั้นตอนซื้อเพื่อคุ้มครองระหว่างท่องเที่ยว ประเภท travel insurance กลุ่ม 10 คนขึ้นไป ตารางเปรียบเทียบแบบประกันภัยเดินทางยอดนิยม –ทุกแบบใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ และคุ้มครองจริงระหว่างเดินทางเที่ยว ตารางเทียบแบบประกันภัยเดินทางพิเศษ เพิ่มความคุ้มครอง กรณีเที่ยวบินล่าช้า ของสูญหาย ส่วนแรกเช่ารถเที่ยวต่างประเทศ ปรับปรุงใหม่ ดีกว่าเดิม ความคุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้า เริ่มต้นที่ทุก 6 ชั่วโมงเต็มเท่านั้น เลือกแบบ Leisure / MSIG Easy 1 – 3…

Share