จองที่พัก

จองที่พัก hostel

Share

การจองที่พัก hostel ที่สำนักงาน วิธีจองที่พัก hostel ง่ายๆ ที่สมาคม หรือจองด้วยตนเอง ดังนี้ เพื่อการบริการที่รวดเร็ว สมาชิกสามารถหาข้อมูลราคา/ที่ตั้งที่พัก/ประเภทของ hostel จากเว็บไซต์  www.hihostels.com – แนะนำจองเว็บนี้ดีสุด- **hostel/ห้องพักบางประเภทไม่สามารถจองได้ผ่านระบบ Booking Centre โปรดโทรมาสอบถาม** เพื่อการบริการสุดพิเศษเฉพาะสมาชิก สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการการจองที่พักเฉพาะสมาชิกเท่านั้น  หากท่านใดไม่มีบัตร สามารถมาทำได้ที่สมาคมฯ  พร้อมกับการจอง (ให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นมาจอง และทำบัตรสมาชิกแทนผู้ร่วมเดินทางทุกท่านได้ ) เพื่อบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ท่านสมาชิกเดินทางมาจองที่พักก่อนเวลา 11.00 น. (เช้า) / 15.00 น (บ่าย) ในวันจันทร์ – ศุกร์…

Share