ประกันสุขภาพศึกษาต่อต่างประเทศ

Share
ความรวดเร็ว
ความถูกต้อง
ราคา
กดไลค์ หากคุณชอบเรื่องราวของเรา

ซื้อประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ

วันนี้ นักเรียน นักศึกษา สามารถทำประกันสุขภาพเพื่อสร้างความอุ่นใจในระหว่างการศึกษาต่อในต่างประเทศ ของอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์(ในเครือ Allianz)บริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง จากทวีปยุโรปหรือจะเลือกบริษัท MSIG ชั้นนำจากญี่ปุ่น  ทั้งนี้แบบประกันของทั้ง 2 บริษัทยังได้รับการยอบรับจากสถานทูตต่างๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen)

ทำไมถึงทำประกันสุขภาพต่างประเทศกับเรา

ชำระค่าประกันภัยการเดินทางเรียนต่อต่างประเทศ โดยผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินธนาคาร
ได้รับแบบ ประกันการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ ทางอีเมลทันที หรือภายใน 1 วันทำการ จึงสามารถ Print แบบประกันที่บ้านท่านเพื่อนำไปยื่นวีซ่าได้ทันที
มีให้เลือก 2 บริษัท ทั้ง AGA และ MSIG
เป็นแบบประกันเรียนต่อต่างประเทศ ที่สถานทูตต่างๆ ให้การรับรอง
ได้รับความคุ้มครองจริงภายใต้วงเงินคุ้มครองที่สูง !ราคาเหมาะสม
แจ้งเงื่อนไข วิธีการและรูปแบบของประกันภัยศึกษาต่อต่างประเทศทุกด้าน ทำให้ท่านมีข้อมูลครบทุกด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกัน
ท่านมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนไทย อันเป็นภารกิจหลักของสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย

สนใจซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยว

เงื่อนไขประกันสุขภาพสำหรับผู้ศึกษาต่อต่างประเทศ

  • นักเรียน นักศึกษา ทำการลงทะเบียนเข้าศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศไทย ซึ่งสถาบันดังกล่าวได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของประเทศนั้น
  • AGA อายุระหว่าง 14 – 49 ปี  / MSIG อายุระหว่าง  15 – 50 ปี
  • มี 3 แผนให้เลือกตามความต้องการของผู้ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ
  • ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ
  • คุ้มครองชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุในการเดินทาง
  • มีระยะเวลาให้เลือกหลายช่วงเวลา ตามความต้องการของผู้เรียน
  • ผู้ขอเอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ (MSIG)

 

ประกันสุขภาพเรียนต่างประเทศ

# ประกันสุขภาพและการเดินทาง สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาต่อต่างประเทศ #

AGA Student Advanced / MSIG Student 1 AGA Student Intermediate / MSIG Student 2 AGA Student Basic/ MSIG Student 3
1.ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 5.5 ล้านบาท  2 .5 ล้านบาท  2 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีที่เดินทางกลับเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 90 วัน ) เฉพาะแผนแบบ 1ปีขึ้นไป 2 แสนบาท 2 แสนบาท 2 แสนบาท
2.การสูญเสียค่าเล่าเรียน AGA 3 แสนบาท /    MSIG 3.5 แสนบาท AGA 2.5 แสนบาท/ MSIG 3 แสนบาท 2 แสนบาท
3.การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 3.5 แสนบาท 3 แสนบาท 2 แสนบาท
4.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท 2 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท
5.การช่วยเหลือฉุกเฉิกทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ 5.5 ล้านบาท 4 ล้านบาท 3 ล้านบาท
6.การส่งศพกลับประเทศไทย
8.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 1 ล้านบาท 1ล้านบาท 1 ล้านบาท
7.การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว กรณี AGA 1 แสนบาท 6 หมื่นบาท 4หมื่นบาท
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย 2.5 หมื่นบาท 2.5 หมื่นบาท 2.5 หมื่นบาท
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / ต่อคู่ / ต่อชุด 5 พันบาท 5 พันบาท 5 พันบาท
7.การสูญเสีย/เสียหายกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัวระหว่างใช้บริการผู้ขนส่งสาธารณะ (กรณี MSIG) 1 แสนบาท 6 หมื่นบาท 4 หมื่นบาท
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น 1 หมื่นบาท 8 พันบาท 5 พันบาท
9.ความล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายทุกๆ 8 ชั่วโมง 2 พันบาท (มีเฉพาะ MSIG) 1 หมื่นบาท 1 หมื่นบาท ไม่คุ้มครอง
10.การพลาดการต่อเที่ยวบิน จ่ายทุกๆ 8 ชั่วโมง 2 พันบาท (มีเฉพาะ MSIG) 1 หมื่นบาท 1 หมื่นบาท
11.ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา (มีเฉพาะMSIG) 1 แสนบาท 1 แสนบาท 1 แสนบาท
ราคาเป็นบาท AGA MSIG AGA MSIG AGA MSIG
ไม่เกิน 3 เดือน  12,319 12,200 6,129 6,000 4,789 4,700
ไม่เกิน 4 เดือน 14,969 14,800 7,439 7,300 5,809 5,700
ไม่เกิน 5 เดือน 18,119 18,000 9,009 8,900 7,029 6,900
ไม่เกิน 6 เดือน 19,999 19,950 9,999 9,950 7,499 7,450
ไม่เกิน 7 เดือน 23,399 23,350 11,599 11,550 8,799 8,750
ไม่เกิน 8 เดือน 26,799 26,750 13,099 13,050 9,999 9,950
ไม่เกิน 9 เดือน 30,199 30,150 14,699 14,650 11,299 11,250
ไม่เกิน 10 เดือน 33,499 33,450 16,299 16,250 12,599 12,550
ไม่เกิน 11 เดือน 36,899 36,850 18,199 18,150 13,799 13,750
ไม่เกิน 12 เดือน 39,999 39,900 19,999 19,900 14,999 14,900
ไม่เกิน 13 เดือน 43,399 43,300 21,699 21,600 16,199 16,100
ไม่เกิน 14 เดือน 46,799 46,700 23,399 23,300 17,499 17,400
ไม่เกิน 15 เดือน 50,199 50,100 25,099 25,000 18,699 18,600
ไม่เกิน 16 เดือน 53,599 53,500 26,799 26,700 19,999 19,900
ไม่เกิน 17 เดือน 56,799 56,700 28,399 28,300 21,199 21,100
ไม่เกิน 18 เดือน 59,999 59,850 29,999 29,850 22,499 22,350
ไม่เกิน 19 เดือน 63,399 63,300 31,699 31,600 23,699 23,600
ไม่เกิน 20 เดือน 66,799 66,700 33,399 33,300 24,999 24,900
ไม่เกิน 21 เดือน 70,199 70,100 35,099 35,000 26,199 26,100
ไม่เกิน 22 เดือน 73,599 73,500 36,799 36,700 27,499 27,400
ไม่เกิน 23 เดือน 76,799 76,700 38,399 38,300 28,699 28,600
ไม่เกิน 24 เดือน 79,999 79,800 39,999 39,800 29,999 29,800

ดูสรุปเปรียบเทียบเงื่อนไขความคุ้มครองของแบบประกันอย่างย่อของ Allianz Global Assistance

Download เงื่อนไขและความคุ้มครองสำหรับประกันเรียนต่อต่างประเทศได้ที่นี่

Allianz Global Assistance (Mondial Assistance)

MSIG

โปรโมชั่นประกันเรียนต่อต่างประเทศ

— เริ่มโปร MSIG 2 พ.ค. 2560 –

เบี้ยตั้งแต่ 4,700 บาทต่อท่าน รับบัตรสตาร์บัคส์ 200 บาท

เบี้ยตั้งแต่ 10,001 บาทต่อท่าน รับบัตรสตาร์บัคส์ 500 บาท

เบี้ยตั้งแต่ 15,001 บาทต่อท่าน รับบัตรสตาร์บัคส์ 700 บาท

 

วิธีการทำประกันการเดินทางเรียนต่อต่างประเทศ


– ควรตรวจสอบกับสถานทูตก่อน ในกรณีใช้ประกันนี้ เพื่อยื่นวีซ่านักเรียนว่าตรงตามที่สถานทูตกำหนดหรือไม่ เนื่องจากบางสถานทูตมีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไป

1.ประกันศึกษาต่อต่างประเทศระบบบัตรเครดิตออนไลน์

นักเรียน นักศึกษา สามารถทำประกันได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง โดยกดผ่าน Link ข้างล่างเพื่อซื้อประกันโดยตรง ปัจจุบันทำได้เฉพาะบริษัท AGA
http://aga24h.allianz-assistance.co.th/online/regis.php?AgeCode=BKK06H007&slang=th

2.นักเรียน นักศึกษา ทำประกันศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยตนเอง

หรือ สามารถสมัครแทนท่านอื่นได้ ที่สำนักงานสมาคมฯ ที่เทเวศร์ หากท่านรอรับเอกสารแบบฟอร์ม  ระยะเวลารอประมาณ15 – 20 นาที แต่ทั้งนี้ท่านสามารถรอรับได้ทางอีเมล์ที่บ้านท่าน ส่วนเอกสารแนบสามารถรับได้ทันที (ทำได้บริษัท AGA และ MSIG ) สนใจ Download แบบฟอร์มนี้ พร้อมระบุเพิ่มชื่อสถาบันการศึกษาในต่างประเทศด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย

02-280-1317 / 02 – 628 -7413 ถึง 4 / 02-106-4997

สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย (เลขที่จดทะเบียน จ.707)

25 / 2 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 น. เสาร์ 9.00 – 12.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

Share