ประกาศ – ฝึกงาน

Share

สนใจซื้อประกันการเดินทาง ส่งข้อมูลหาเจ้าหน้าที่ได้ง่ายๆ ผ่านระบบ Google doc ง่ายขึ้น เจ้าหน้าที่สมาคมจะแนะนำประกันการเดินทางที่เหมาะสมกับคุณลูกค้า โดยผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyXUKdNCq93pEZTtrBbLH4LKr8XpTv8R_AEU4xdGXCVVZZEw/viewform

สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย รับนิสิต นักศึกษาฝึกงาน (ระหว่างศึกษาปริญญาตรี ปวช. ปวส.) ในสาขาต่อไปนี้

 • การตลาด นิเทศศาสตร์
 • ภาษาต่างประเทศ การบริหารการจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซต์ SEO
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของนิสิตที่ต้องการ 

 • รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความคิดริเริ่ม นอกกรอบ และพร้อมที่จะเสนอแนะแนวทางต่างๆ มิใช่รับฟังคำสั่งแต่อย่างเดียว
 • เปิดรับโอกาสในการทำงานกับหน่วยงานขนาดเล็ก
 • หากมีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจะช่วยให้เข้าใจงานมากขึ้น

 

ตัวอย่างรูปแบบงานที่มี (สามารถพูดคุยเพื่อเลือกงานที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาในแต่ละสาขา และความต้องการของสมาคมฯ)

 • จัดทำโปรแกรมประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ผ่านระบบ Facebook, Google Adwords รวมถึงสื่ออื่นๆ สไตล์ blogger
 • วิเคราะห์ลูกค้า และสร้างสรรค์สื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ tyha.org (ระบบ wordpress) ตอบข้อสอบถามผ่านระบบ Facebook
 • ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องแบบ SEO – Search Engine Optimization
 • Reception ต้อนรับที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
 • ดูแลระบบจัดการลูกค้า ผ่าน OTA (booking.com / Agoda / Traveloka / hihostels.com)
 • จัดการกับระบบแรงงานทั้ง Part-time / Full time และระบบเงินเดือน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ Hostelling International ที่มีสาขากว่า 90 ประเทศทั่วโลก

— งานในแต่ละส่วน ไม่ได้มีตลอด ขึ้นกับช่วงระยะเวลา และไม่อยากให้น้องคาดหวังมากไป แต่สมาคมฯ ก็มีความจริงใจที่จะให้น้องๆ ได้เรียนรู้และได้ทดลองทำงานจริง  —

ระยะเวลาการฝึก

 • แล้วแต่ทางสถานศึกษากำหนด

ผลตอบแทน

 • เงินสนับสนุนค่าอาหารและค่าเดินทางรายสัปดาห์

สถาบันการศึกษา

 • สมาคมฯ เปิดรับนิสิต นักศึกษาจากทุกสถาบัน ขอให้เพียงมีความตั้งใจในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ

นักศึกษาที่เคยฝึกงานที่ผ่านมา

 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

 • วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

การประเมินผล

 • สมาคมฯ ร่วมประเมินผลการฝึกงานตามแบบประเมินผลของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ในช่วงระหว่างการฝึกงานอาจมีการเรียกคุยเพื่อให้คำแนะนำและปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้ฝึกและสมาคมฯ

หากสนใจ  โปรดศึกษาข้อมูลขององค์กรในเบื้องต้นว่าสอดคล้องกับความต้องการ และโทรสอบถามเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานว่าตรงกับความต้องการของน้องๆหรือไม่ รวมทั้งช่วงเวลาที่สมาคมฯ สะดวกรับ (สมาคมฯ รับได้ไม่เกิน 1 คนในแต่ละช่วงเวลา อาจมีคาบเกี่ยวได้บ้าง ) ที่ 02-628-7413 ถึง 4 ในเวลาทำการ 

 • ตอนนี้ว่างตั้งแต่ช่วง เดือนมี.ค. 61

โครงการสร้างองค์กร

สมาคมฯ เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งมากว่า 50 ปี มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันมีพนักงานในส่วนสมาคมฯ และที่พัก (full time / part time) ประมาณ 13 คน เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ดำเนินการค่อนข้างอิสระ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการสมาคม จึงเปิดโอกาสรับความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่ที่ต้องการนำประสบการณ์ของตัวเองมาใช้เพื่อพัฒนาสมาคมฯ

สถานที่ตั้ง

25 / 2 ถนนพิษณุโลก  แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อยู่ไม่ไกลจากเทเวศร์ / ทำเนียบรัฐบาล / คุรุสภา / สวนอัมพร

 

 

 

 

 

Share